Elektronikarekin zerikusi duten web-orri eta blog-ak agertzen dira hemen:


EDUKIA
ESTEKA
BALIABIDEAK
ZUZENDUTA
HIZKUNTZA
WEB-BLOG
BALO
RAZIOA
Analogikoa
http://tekno.wetpaint.com/page/Analogikoak
Irudi eta animazioak
DBH
Euskaraz
http://tekno.wetpaint.com/

Analogikoa
http://www.learnabout-electronics.org/index.php
Teoria, Irudi, animazioak
DBH, BATX
Ingelesez
Learn About Electronics

Analogikoa eta
Digitala
http://www.absorblearning.com/media/search.action#search
Irudi eta animazioak
DBH, BATX
Ingelesez
Absorb Resources
HASIERARA