Sistemen kontrolarekin zerikusi duten web-orri eta blog-ak agertzen dira hemen:
EDUKIA
ESTEKA
BALIABIDEAK
ZUZENDUTA
HIZKUNTZA
WEB-BLOG
BALO
RAZIOA
Kontroladora baten eraikuntza
http://www.sebyc.com/reess/
Eskemak, azalpenak
DBH
Gazteleraz
REESS


HASIERARA